start servicii energie clienti contact

 

Suntem interesati de duritatea apei de umplere a cazanului (deoarece calcarul prezent in apa se depune in zonele cele mai calde ale circuitului cazan instalatie de incalzire, iar zona cea mai fierbinte o reprezinta schimbatorul de caldura al cazanului) si de pH-ul apei de alimentare, iar pe partea de evacuare suntem interesati de pH-ul condensatului deversat la reteaua de canalizare de centralele cu condensare, pentru ca acesta sa nu corodeze tevile canalizarii.

Cazanele care produc apa calda (temperatura sub 115 C) se alimenteaza cu apa din instalatiile de apa potabila.

Dar ce calitati trebuie sa indeplineasca apa potabila?

Parametrii de calitate ai apei potabile (cu care sunt incarcate majoritatea cazanelor ce se incadreaza in cerintele prescriptiei tehnice [1]) trebuie sa se incadreze in urmatoarele valori:

Duritatea de 5 d transformata in mval/l inseamna:

5 d x 0,357 = 1,79 mval/l

adica sub valoarea de 3,5 mval/l de la care este necesara tratarea apei.

Daca duritatea apei de umplere a cazanelor este mai mare de 3,5 mval/l sau daca ea este mai mare decat cea indicata de producatori, apa trebuie tratata.

1.3.22 tratarea apei: totalitatea procedeelor tehnologice care au drept scop realizarea indicilor de calitate impusi pentru apa de alimentare, apa din cazan, apa de umplere si apa de injectie.

In cazul in care apa are duritatea mai mare decat cea indicata de producatorii cazanului, pe peretii schimbatorului de caldura al acestuia apar depuneri de calcar.

1.3.17 depuneri: rezultatul unui regim chimic necorespunzator caracterizat prin aglomerarea de particule pe o suprafata de schimb de caldura.

Cf. [8], slaba conductivitate termica a calcarului (de cca. 100 de ori mai mica decat a fierului si de cca 600 de ori mai mica decat a cuprului) face ca el sa se comporte ca un izolant termic optim; in consecinta, pentru a obtine un acelasi randament termic, este necesara o temperatura mai ridicata a apei si deci un consum mai mare de combustibil. S-a calculat ca o depunere generalizata de calcar cu grosimea de 2 mm provoaca o crestere a consumului de combustibil cu 25%!

Pentru a indeparta depunerile de calcar trebuie executate spalari chimice ale cazanului.

Ex. In Bucuresti duritatea apei incepe pe la 11 grd.germane  si ajunge in cartierele noi cu apa de put, undeva pe la 50 grd.germane, asa ca orice aparat (centrale,  instanturi, masini de spalat, boilere) ce foloseste aceasta apa ajunge sa se defecteze repede, de multe ori fiind necesara inlocuirea lor!

 

Bibliografie:

[1]Prescriptia tehnica PT A12002 Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 din 11 septembrie 2002

[2]Prescriptia tehnica PT C22003 Cerinte tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apa calda si de apa fierbinte, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 75 bis din 29 ianuarie 2004

[3]Anexa la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentuluicadru al serviciului public de alimentare cu energie termic, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 bis din 23 mai 2007

[4]Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala Indicativ I 1302

[5]Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala Indicativ I 13/102

[6]Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 29 iulie 2002

[7]Legea nr. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea si completarea legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 din 03 iulie 2004

 

 

Copyright 2018 Isercon Prod Automatic srl